Građevinski projekt

REFERENCE

 

Neki od naših radova:

 • Izrada tehničke dokumentacije rekonstrukcija Državne ceste D315 Trogir-Pantana
 • Izrada tehničke dokumentacije cestovna mreža industijske zone Podi u Šibeniku
 • Izrada tehničke dokumentacije četverokrakih križanja na državnoj cesti D8 u Vodicama
 • Izrada tehničke dokumentacije sanacije prvičkog mula
 • Izrada tehničke dokumentacije sanacija luke lovetovo srima 
 • Izrada tehničke dokumentacije cestovna mreža industijske zone u Vodicama
 • Izrada tehničke dokumentacijeProjekt črtverokrakog i trokrakog križanja na D8 u  Vodicama, Športski centar Račice
 • Izrada tehničke dokumentacije modernizacije ulice Fra. Jerolima Milete u Šibeniku
 • Izrada tehničke dokumentacije modernizacije ulice Stjepana Radića u Šibeniku
 • Izrada tehničke dokumentacije rekonstrukcija ulice Put Gimnazije
 • Izrada tehničke dokumentacije rekonstrukcije stare škole na Žiriju
 • Izrada tehničke dokumentacije izgradnje cestovne mreže naselja Meterize u Šibeniku
 • Izrada tehničke dokumentacije izgradnje cestovne mreže naselja Rokići u Šibeniku
 • Izrada tehničke dokumentacije izgradnje infrastrukturne mreže obalnog pojasa u naselju Srima
 • Izrada tehničke dokumentacuje infrastrukture industrijske zone u Skradinu-Ićevo
 • Izrada tehničke dokumentacije izgradnje prometnica Vatroslava Lisinskog, Ante Šupuka i dijela Kamenske ulice
 • Izrada tehničke dokumentacije javne prometnice Put poja -Murter
 • Izrada tehničke dokumentacije rekonstrukcija i izgradnje županijskih i lokalnih cesta za Županijsku upravu za ceste na području šibensko-Kninske Županije
 • Izrada tehničke dokumentacije rekonstukcija i izgradnje nerazvrstanih cesta na području grada Šibenika, Zadra, Vodica, Primoštena, Rogoznice  itd...
 • Izrada tehničke dokumentcaije prilaznih cesta vjetreparkovima Ponikve-pelješac, Crno Brdo, Glunča, Krtolin, Orlice…itd.
 • Stručni nadzor izgradnje umjetnog tunela i poslovne etaže na «Tehnološkoj cesti» u Šibeniku
 • Stručni nadzor izgradnje COKP Šibenik na JAC Zagreb-Split
 • Stručni nadzor izgradnje cestarinskog prelaza Šibenik na JAC Zagreb-Split
 • Stručni nadzor izgrradnj čvor Šibenik u sklopu izgranje JAC Zagreb -Šibenik
 • Stručni nadzor izgradnje čvor Dubrava u sklopu izgradnje vezne ceste JAC
 • Stručni nadzor rekonstrukcije županijske ceste Ž6059
 • Stručni nadzor izgradnje kanalizacijskog kolektora umjetnog tunela i rekonstrukcija tehnološke ceste u Šibeniku
 • Stručni nadzor izgradnje proizvodnog pogona Quartzolli
 • Geotehnički istražni radovi na autocesti A1 dionica Josipdoj – Bosiljevo
 • Geotehnički istražni radovi na trasi kanalizacijskog kolektora grada Vodica 
 • Geotehnički istražni radovi u okviru izrade tehničke dokumentacije infrastrukturnr mrže industrijske zone Podi u Šibeniku
 

PONOSNI SPONZOR:Vi ste ovdje: Home Reference